شرکت نایلون شیراز

شرکت شیراز نایلون در سال 1357 در شهر شیراز تاسیس شد. در سال 1382 با تغییری کلی، مدیریت به نسل جوان، پرشور و با انگیزه واگذار شد. درهمان سال کلنگ احداث کارخانه فعلی توسط مدیریت جدید در شهرک صنعتی بزرگ شیراز به زمین زده شد و این روند پیشرفت تا به امروز همچنان ادامه دارد. از اواسط سال 1390با نگاه به آینده، تصمیم به توسعه بیشتر در تفکر مدیر سازمان شکل گرفته و دراین راستا نسبت به تشکیل یک گروه صنعتی که متشکل از سه زیرگروه تحت عنوان شیراز نایلون، آواپک و آوانقش بود، اقدام و در این میان شرکت شیراز نایلون به صورت تخصصی

اطلاعات بیشتر

محصولات ما

شرکت شیراز نایلون در سال 1357 در شهر شیراز تاسیس شد. در سال 1382 با تغییری کلی، مدیریت به نسل جوان، پرشور و با انگیزه واگذار شد

محصولات ما

شرکت شیراز نایلون در سال 1357 در شهر شیراز تاسیس شد. در سال 1382 با تغییری کلی، مدیریت به نسل جوان، پرشور و با انگیزه واگذار شد

محصولات ما

شرکت شیراز نایلون در سال 1357 در شهر شیراز تاسیس شد. در سال 1382 با تغییری کلی، مدیریت به نسل جوان، پرشور و با انگیزه واگذار شد

اطلاعات بیشتر

بزرگترین و اولین دارنده پروانه های بهره برداری بهداشتی از سازمان غذا و دارو در جنوب کشور

- واحد نمونه پشتیبان صنعت غذا در حوزه صنایع چاپ و بسته بندی استان فارس در سال

آخریــن اخبـــار و رویـــداد ها

آخرین اخبار و رویدادهای برتر اقتصادی

چای صادراتی

علی قنبری در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات گفت: امسال ۱۴٫۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد که اعتبار آن بالغ بر ۱۴۷ هزار […]

زیتون های مرغوب

علی قنبری در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات گفت: امسال ۱۴٫۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد که اعتبار آن بالغ بر ۱۴۷ هزار […]

بازیافت مواد پلاستیکی

علی قنبری در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات گفت: امسال ۱۴٫۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد که اعتبار آن بالغ بر ۱۴۷ هزار […]

دهمین نمایشگاه ایران پلاست تهران

علی قنبری در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات گفت: امسال ۱۴٫۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد که اعتبار آن بالغ بر ۱۴۷ هزار […]

اخبار بیشتر